GlancPhoto

  • reklamná
  • business
  • cestovateľská

Kontakt

+421 911 22 99 80

info@glancphoto.sk

Štúrová 33, Košice

Pozdravujem Vás.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať cez formulár, alebo telefonicky. Zastihnete ma aj cez aplikácie Viber a WhatsApp. Rada Vám odpoviem.  Ak nedvíham telefón, určite zavolám späť.

Teším sa na Vás!

Napíšte miVyhlásenie dotknutej osoby
Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa SELFA, s.r.o. so sídlom Kysucká 2, 040 11 Košice, IČO: 47754982, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 39146/V a bol/a som poučená o svojich právach.

©2018 GlancPhoto